ONG MARE NOSTRUM

ONG Mare Nostrum este cel mai activ ONG de mediu din Constanta. Din 1994, contribuie la cresterea respectului fata de mediu, dezvoltand anual proiecte care sa ajute Constanta sa devina un oras cu adevarat european.

Fiecare proiect pe care il implementeaza corespunde unor directii strategice clare si unor obiective atent construite:

 • Educatie pentru dezvoltare durabila;

 • Conservarea biodiversitatii din zona marina si costiera si gestiunea resurselor naturale;

 • Influentarea politicilor publice referitoare la managementul urban.

GRUPUL DE EDUCATIE SI ACTIUNE PENTRU CETATENIE (GEAC)

Activa din 2012, organizatia pledeaza pentru o societate caracterizata de sentimentul apartenentei, al implicarii, al integrarii si empatiei membrilor care o compun. Grupul de Educatie si Actiune pentru Cetatenie urmareste cresterea solidaritatii si a capacitatii de actiune a oamenilor pentru binele comun. GEAC este o organizatie centrata pe dezvoltarea de mecanisme inovative de atragere de oameni si fonduri in si pentru comunitate.

ASOCIATIA TODAY’S FUTURE

Asociatia Today’s Future este o organizatie cu caracter non-guvernamental, nonprofit, apolitic si a fost infiintata in anul 2012. Scopul organizatiei este de a contribui la imbunatatirea situatiei economice, sociale, culturale si profesionale a comunitatii locale prin proiectele pe care le deruleaza si cu expertiza membrilor fondatori si cu sprijinul voluntarilor acesteia. Asociatia Today’s Future are experienta in derularea de proiecte sociale, de educatie si de mediu, menita sa raspunda unor nevoi reale atât in comunitatile locale cât si la nivel national.

PROIECTUL AZI PENTRU MAINE IN SCOALA

Se desfasoara cu sprijinul ISMB si al Inspectoratelor Scolare Judetene, in parteneriat cu scolile selectate.

 • Scoala Gimnaziala Nicolae Grigorescu, București. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Ferdinand I, Bucuresti

  Acest loc de poveste care se iveste în zona Gării de Est binecuvântează odihna trecătorului cu imaginea unui castel boieresc, ce înnobilează o vecinătate cu greutate istorică si cu străpungeri moderne ale cartierelor muncitoresti. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Nicolae Labis, Bucuresti

  Clădirea, construită în anul 1961, a fost igienizată în fiecare an. Au fost amenajate o bibliotecă si o sală de sport  dintr-o sală de clasă. În anul 2014-2015 scoala a fost complet reabilitată. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala cu clasele I-VIII nr. 111 George Bacovia, Bucuresti

  În toamna anului 1906, luna octombrie, începe să funcționeze scoala primară mixtă din Cătunul Belu, Județul Ilfov, sub direcția învățătorului I. Giurumescu. Ulterior, după alipirea cătunului Comunei Jilava –1907– se înființează si o scoală de fete, în anul 1913. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala generală nr. 188, Bucuresti. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala gimnazială nr. 117, Bucuresti

  Scoala a fost înființată în anul 1975, la 15 septembrie, având în dotare 24 de săli de clasă, 2 ateliere-scoală (lăcătuserie si croitorie), 2 cabinete medicale, o sală pentru bibliotecă, 1 laborator (fizică-chimie); curtea interioară a fost de la început asfaltată. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Româno-Finlandeză, Bucuresti

  Scoala Româno-Finlandeză este călătoria vieții mele. La 21 de ani, cât aveam atunci când am început, nu bănuiam că voi ajunge aici. Ce-i drept, momentul prezent nu încetează să mă uimească. Este ca si cum as fi făcut bagaje pentru un city-break, dar am ajuns să fac înconjurul lumii de două ori deja. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 1 Lehliu Gară, jud. Călărasi

  Din informațiile locale (ale vârstnicilor, culese în iulie 1969 de către profesorul Găină Dragos), reiese că satele componente ale comunei Lehliu (Lehliu si Săpunari), ar fi luat ființă prin secolul al XV-lea, între anii 1450-1500. Mai multe detalii, aici.

 • Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu, Dragalina, jud. Călărasi

  Misiunea Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina  este de a asigura prin calitatea procesului instructiv-educativ dezvoltarea individuală a fiecărui elev si progresul acestuia, sanse egale pentru toată lumea, indiferent de mediul sau cultura de apartenenţă, devenind în acelasi timp iniţiator, susţinător  si catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale, promotor al valorilor si principiilor democratice. Mai multe detalii, aici.

 • Colegiul Economic Călărasi, jud. Călărasi

  În iulie 1925 îsi începea activitatea Camera de Comerţ si Industrie a judeţului Ialomiţa cu sediul la Călărasi, având  scopul de a impulsiona dezvoltarea vieţii economice locale. Printre obiective se afla si subvenţionarea scolilor si liceelor comerciale. Camera de Comerţ are iniţiativa înfiinţării unei scoli elementare de comerţ de trei ani, care îsi începe activitatea în septembrie 1925. Absolvenţii erau angajaţi ca băieţi de prăvălie în magazinele de stat sau particulare. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Nicolae Titulescu, Călărasi, jud. Călărasi

  În anul 2013, la cea de-a X-a ediţie a Competiţiei Naţionale „Scoală Europeană”, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Scoala „NICOLAE TITULESCU” Călărasi era prima scoală din județul Călărasi care a obținut titlul de „Scoală Europeană”. Certificatul are o valabilitate de trei ani, iar scoala noastră a candidat din nou la ediţiile din 2016 si 2019 pentru redobândirea titlului. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Mihai Viteazu Călărasi, jud. Călărasi

  Înfiinţată la 1 septembrie 1978, având denumirea de „Scoala generală nr. 10 ”, instituţia noastră a pornit la drum cu 8 clase mici si 8 clase mari, aduse de la Scoala nr. 5.  Până în aprilie 1979  a funcţionat în clădirea Liceului Agricol, fiind mutată apoi în actualul sediu, pe care, de douăzeci de ani, încercăm să-l transformăm într-unul dintre cele mai moderne centre de învăţământ. Mai multe detalii, aici.

 • Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea, jud. Călărasi. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 17 Ion Minulescu, Constanța, jud. Constanța

  Împreună oferim copiilor si tinerilor fără posibilităţi sansa de a schimba viitorul prin educaţie si dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. Acordăm sprijin oricărei persoane în nevoie si promovăm implicarea si voluntariatul ca instrumente de evoluţie socială. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu, Constanța, jud. Constanța

  Scoala gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu Constanța este o scoală modernă, de calitate, care oferă sanse egale tuturor copiilor si răspunde nevoilor comunității si standardelor europene. Scoala funcționează în trei corpuri de clădire: un corp principa; unul secundar; si o anexă în care se află Grădiniță cu orar normal nr 35. Mai multe detalii, aici.

 •  Scoala Gimnazială Lucian Grigorescu, Medgidia, jud. Constanța

  1 februarie are o însemnătate deosebită pentru elevii si cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, care celebrează Ziua scolii si a patronului spiritual. Conform tradiției, la bustul lui Lucian Grigorescu aflat ȋn curtea scolii, se subliniază importanța marelui pictor ȋn viața comunității si instituției noastre, apoi se depun coroane si flori din partea Primăriei si Consiliului elevilor. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Sfântul Andrei, Mangalia, jud. Constanța

  Povestea scolii noastre începe cu o bucată de pământ din curtea doamnei profesoare Anica Popa Ana, sortită de destin să nu fie cultivată cu legume sau fructe ci …. cu copii! Însăsi doamna profesoară de matematică avea să lucreze toată viaţa în clădirea ocrotitoare a Scolii Generale Nr. 2, ocupând funcţia de director adjunct si scoţând la lumină recolte bogate de elevi pasionaţi de stiinţa minţii. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Grigore Moisil, Năvodari, jud. Constanța

  Promovând imaginea scolii, se doreste ca mediul intern să absoarbă si să dezvolte incontestabila valoare pe care acesta a pus-o în slujba educaţiei, făcându-se mesagerul culturii românesti în lumea întreagă. Scoala se doreste a deveni liantul care uneste în mijlocul ei parteneri din toate domeniile, prin manifestări stiințifice, culturale, sportive, prilejuind apropierea si cunoasterea reciprocă. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Vasile Cârlova, Târgoviste, jud. Dâmbovița

  Scoala Gimnazială „Vasile Cârlova” îsi propune ca, în parteneriat cu familia si comunitatea locală, să ofere elevilor un mediu favorabil învățării, asigurând totodată un climat propice acordării sanselor egale, să formeze si să dezvolte competențe si capacități de comunicare eficientă si atitudini necesare integrării si adaptării la cerințele societății moderne aflate în permanentă transformare. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Ioan Alexandru Brătescu Voinesti, Târgoviste, jud. Dâmbovița

  Pe 16 ianuarie 1868, prin Legea învăţământului din timpul lui Alexandru Ioan Cuza se înfiinţează Şcoala Nr.2 Târgovişte, care funcţionează în localul Şcolii Nr.1 (Poşta veche) – „ Şcoala Publică” de băieţi Nr.2. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Coresi, Târgoviste, jud. Dâmbovița

  Scoala Gimnazială ,,Coresi” Târgoviste este instituţia care asigură educaţie la standarde înalte de calitate, dând sansa fiecărui elev de a-si dezvolta personalitatea, de a-si valorifica aptitudinile în cadrul activităţii curriculare si extracurriculare, de a se forma ca cetățean de succes, capabil să decidă si să se adapteze exigenţelor unei societăţi a cunoasterii. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Târgoviste, jud. Dâmbovița

  ”Tratând copiii cu respect si înţelegere, noi îl ajutăm pe fiecare să se dezvolte în ritmul său si să depăsească obstacolele de orice fel. Împreună cu familia vom netezi drumul spre lumina minţii si a sufletului fiecărui copil, astfel încât acesta să devină un profesionist si un bun cetăţean al României si al Europei Unite.” Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Radu cel Mare, Târgoviste, jud. Dâmbovița

  Scoala nr. 10 Târgoviste a debutat înnoiembrie 1977. În noiembrie 2002, la a douăzeci si cincea aniversare primeste numele de “Radu cel Mare” pentru urmele adânci lăsate de acest domnitor în istoria culturii românilor, a orasului nostru. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Gheorghe Țițeica, Craiova, jud. Dolj.

  Avand o personalitate distinctă în învățământul craiovean, Scoala Gimnazială “Gheorghe Țițeica” oferă celor care îi calcă pragul, sansa unei educații complexe. Oferta educațională a scolii, generoasă, este atent concepută în fiecare an, în asa fel încât toate resursele umane si materiale să fie centrate pe elev. Flexibilă, dinamică si modernă, scoala noastră poate fi numită, fără nicio exagerare, scoală europeană. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Generală Nicolae Romanescu, Craiova, jud. Dolj

  Scoala Romanescu este un amestec unic de modernitate si valori tradiţionale. Acum, în secolul al XXI-lea, scoala si slujitorii ei se află în faţa unor noi cerinţe, în faţa unor noi provocări, stiut fiind faptul că:„Educaţia este arta încurajării si a dragostei pentru învatătură”. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Elena Farago, Craiova, jud. Dolj

  Scoala Gimnazială “Elena Farago” Craiova a fost înființată la 1 septembrie 1978. Suntem o scoală obisnuită, pentru copii obisnuiți, care vor cunostințe complete, nu doar note mari!”. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Mihai Viteazul, Craiova, jud. Dolj

  Istoria Scolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” începe în anul 1971. Scoala Generală nr. 30 era prima scoală din cartierul Craioviţa Nouă, cartier situat pe platforma de vest a orasului Craiova. În timp, denumirea scolii a suferit modificări, astfel: Scoala Generală nr. 30 (cu clasele I-VIII) – perioada 1971-1976; Scoala Generală nr. 30 cu filială de liceu(cu clasele I-X) – perioada 1976-1981; Scoala Generală nr. 30 (cu clasele I-VIII) – perioada 1981-1996; Scoala Generală nr. 30 „MIHAI VITEAZUL” – perioada 1996 – 2012; Scoala Gimnazială „ Mihai Viteazul” – perioada 2012 – prezent. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială Lascăr Catargiu, Craiova, jud. Dolj. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 2 I. Ghe. Duca, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

  Scoala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu Vâlcea a fost înfiinţată în 1890 si a funcţionat o perioadă determinată de timp. Ea a fost redeschisă prin Ordinul 1755, din 2 octombrie 1914, al Revizoratului Scolar Judeţean Vâlcea sub denumirea de Scoala Primară Urbană Mixtă nr. 2, cu sediul în strada Traian, Râmnicu Vâlcea. Cursurile au început pe data de 03 octombrie 1914 si, conform ordinului, erau adusi la această scoală copiii care aveau vârsta legală si cei care urmau clasa I la Scoala de băieți si fete din centrul orasului. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 13, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

  Scoala Gimnazială nr. 13 este situată în inima cartierului Ostroveni, pe malul drept al Oltului, în sud-estul municipiului Rm. Vâlcea. Este o scoală tânără, inaugurată la 10 ianuarie 1992, directorul scolii fiind la acea dată domnul profesor Ion Gherghinaru. Scoala are 17 clase de elevi: 11 clase de învățământ primar în sistem Step by step, inclusiv clasa pregătitoare si 8 clase de învățământ gimnazial tradițional, numărul total de elevi fiind de peste 300. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 5, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea. Mai multe detalii, aici.

 • Scoala Gimnazială nr. 4, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

  Situată pe Calea lui Traian, la numărul 97, Scoala Gimnazială Nr. 4, Râmnicu Vâlcea, reprezintă cea mai sudică scoală gimnazială mare de pe teritoriul municipiului Rm. Vâlcea, asigurând scolarizarea elevilor din zonele Copăcelu, Căzănesti, Calea lui Traian Sud, Petrisor, Inătesti, Morilor si 1 Mai. Mai multe detalii, aici.

 • Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

  Antim Ivireanul a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi, fiind considerat alături de Diaconul Coresi – cel mai mare tipograf din cultura medievală românească. A fost pe rând, egumen al Mănăstirii Snagov, episcop de Vâlcea si mitropolit al Țării Românesti. In acelasi timp, a fost si un mare om de cultură: tipograf, gravor, teolog si autor al celebrelor Didahii. Mai multe detalii, aici.