Despre Global Water Challenge

Global Water Challenge (GWC), în parteneriat cu Fundația Coca-Cola, gestionează New World Program, o platformă gândită să încurajeze societatea civilă să genereze soluții inovative, incluzive și sustenabile în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Națiunile Unite. Înființat în anul 2014, portofoliul de programe al GWC implementate alături de parteneri contribuie la mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă:

ODD 5 – Egalitatea de gen

ODD 6 – Apă curată și igienă

ODD 12Consum și producție responsabile

ODD 13Acțiune climatică

ODD 14Viața din ape

ODD 17 – Parteneriate pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Implicarea Global Water Challenge a avut un impact semnificativ reflectat în:

  • Crearea unor comunități mai reziliente prin implementarea a 100 de proiecte în 26 de țări din regiuni defavorizate ale globului;
  • Atingerea unui număr de 800.000 de beneficiari direcți ai programelor cu componentele WASH și deșeuri, și a unui număr de 8,3 milioane de beneficiari ai campaniilor de conștientizare pe aceste teme;
  • Prin intermediul unor proiecte locale relevante, femeile au beneficiat de programe de dezvoltare a abilităților antreprenoriale și și-au înființat propriile afaceri, tinerii au devenit agenți ai schimbării, iar comunitățile au ajuns să gestioneze și să adreseze mai bine nevoile în materie de apă și igienă;
  • Atingerea unui impact foarte mare în comunități, prin intermediul unei rețele de peste 65 de parteneri locali și partereni internaționali din mai multe sectoare de activitate.

Pentru mai multe detalii despre Global Water Challenge, vă rugăm vizitati https://globalwaterchallenge.org/newworld/.