PILONUL PUBLIC

Pentru ca o comunitate să se dezvolte sănătos, este nevoie ca toți membrii acesteia să devină actori activi care să conlucreze cu autoritățile locale și cu toți factorii de decizie din comunitatea respectivă. Prin pilonul „Public”, platforma Azi pentru Mâine „ascultă” vocea cetățenilor din comunități și reunește la aceeași masă, sub forma unor dezbateri, autoritățile locale, operatorii de salubritate, ONG-uri locale, asociațiile de proprietari, cu scopul de a îmbunătăți procesul de colectare separată a deșeurilor la nivelul comunității. Totodată, pornind de la ideea că schimbarea vine de la și începe cu fiecare dintre noi, prin intermediul acestui pilon, platforma Azi pentru Mâine derulează campanii de informare și conștientizare în rândul populației privind importanța colectării separate a deșeurilor în vederea reciclării și importanța acesteia pentru asigurarea unui mediu mai curat pentru generațiile viitoare.

Din 2019 și până în prezent, platforma Azi pentru Mâine a ajuns peste 1 milion de cetățeni informați direct din 63 de comunități din 16 județe la nivel național și la peste 7 milioane de persoane informate indirect despre colectarea separată a deșeurilor. În cadrul acestui pilon, au fost colectate 30 de tone de deșeuri reciclabile.

Rezultate de impact:

54 de dezbateri locale cu membrii comunităților locale privind colectarea selectivă a deșeurilor

15 training-uri pentru autoritățile locale pe tema managementului eficient al deșeurilor

2 ghiduri de colectare separată a deșeurilor în format print

630 de voluntari implicați în campaniile de informare și conștientizare

În ediția 2022-2023, platforma Azi pentru Mâine va ajunge în județele Hunedoara, Tulcea, Călărași, Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Olt unde va contribui la dezvoltarea infrastructurii stradale pentru colectarea separată a deșeurilor, va organiza dezbateri cu cetățenii pe tema colectării separate a deșeurilor, va susține traininguri privind managementul deșeurilor pentru autoritățile locale și va derula campanii de informare și conștientizare pe litoralul românesc.

0
milion de cetățeni informați direct despre colectarea separată a deșeurilor
0
de comunități la nivel național incluse în proiect
0
peste 7 milioane de persoane informate indirect despre colectarea separată a deșeurilor
0
de kilograme de deșeuri colectate separat
0
de dezbateri locale cu membrii comunităților locale privind colectarea selectivă a deșeurilor
0
training-uri pentru autoritățile locale pe tema managementului eficient al deșeurilor
0
de voluntari implicați în campaniile de informare și conștientizare