Peste 800 de elevi din județul Prahova vor beneficia de grupuri sanitare noi și vor învăța să practice o igienă adecvată și să colecteze separat deșeurile, prin proiectul Wash@Schools – Building a Better Life

București, 16 mai 2023. Peste 800 de elevi din județul Prahova vor avea acces la grupuri sanitare renovate, precum și la infrastructură de colectare separată a deșeurilor prin proiectul WASH@Schools – Building a Better Life, finanțat de Fundația Coca-Cola în cadrul New World Program și implementat de Asociația CSR Nest. Prin această intervenție, proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor sanitare și de igienă adecvată pentru elevii din 7 școli din comunitățile rurale Colceag, Inotești, Gherghița, Provița de Sus, Valea Plopului, Cărbunești și Cioceni.

Astfel, fiecare școală inclusă în proiect (Școala cu clasele I-VIII Colceag, Şcoala cu clasele I-VIII Inoteşti, Școala Gimnazială Gherghița, Școala Gimnazială “Mitropolit Pimen Georgescu” Provița de Sus, Școala Gimnazială Valea Plopului, Şcoala Gimnazială Cărbuneşti, Școala Gimnazială Cioceni) urmează să beneficieze, după caz, de lucrări de renovare sau modernizare a grupurilor sanitare cum ar fi: înlocuirea toaletelor și a chiuvetelor, schimbarea gresiei sau a faianței degradate, schimbarea ușilor nefuncționale ale grupurilor sanitare etc.

De asemenea, școlile incluse în proiect vor fi sprijinite pentru a deveni mai eficiente în ceea ce privește consumul de apă, prin montarea a 7 tancuri de stocare a apei pluviale cu o capacitate de 1.500 de litri. În acest fel, se creează premisele pentru ca acestea să devină, în timp, instituții de învățământ sustenabile.

În plus, școlile vor beneficia și de infrastructură de interior pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile. În total, cele 7 școli vor fi dotate cu 40 de seturi de pubele pentru colectarea deșeurilor pe 2 fracții (hârtie și pet/plastic + metal).

Proiectul mai presupune și o componentă de conștientizare și informare privind importanța practicării unei igiene adecvate și a unei colectări corecte a deșeurilor în vederea reciclării, derulate sub forma unor activități educaționale în rândul celor peste 800 de elevi și a unei campanii de conștientizare la nivelul comunităților locale din cele 7 localități.

“WASH@Schools – Building a Better Life este mai mult decât un proiect de educație pentru igienă și mediu. Scopul nostru este să sedimentăm comportamente responsabile și deprinderi sănătoase în interiorul comunității, de la cei mai mici, la cei mai mari. De aceea, pe lângă componenta educativă și de conștientizare, pe lângă noțiunile teoretice, sprijim comunitățile incluse în proiect cu instrumentele practice și cu infrastructura necesară pentru a crea un viitor mai bun și mai curat nu doar pentru beneficiarii proiectului, ci pentru noi toți.” – Anda Sebesi, Director de Comunicare la Asociația CSR Nest

WASH@Schools – Building a Better Life, finanțat de Fundația Coca-Cola în cadrul New World Program și implementat de Asociația CSR Nest, se înscrie în demersurile de sustenabilitate ale Sistemului Coca-Cola în România, reunite în cadrul platformei După Noi.

###

Despre Global Water Challenge

Global Water Challenge (GWC), în parteneriat cu Fundația Coca-Cola, gestionează New World Program, o platformă gândită să încurajeze societatea civilă să genereze soluții inovative, incluzive și sustenabile în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Națiunile Unite. Înființat în anul 2014, portofoliul de programe al GWC implementate alături de parteneri contribuie la mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă: ODD 5 – Egalitatea de gen; ODD 6 – Apă curată și igienă; ODD 12 – Consum și producție responsabile; ODD 13 – Acțiune climatică; ODD 14 – Viața din ape; ODD 17 – Parteneriate pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Implicarea Global Water Challenge a avut un impact semnificativ reflectat în:

  • Crearea unor comunități mai reziliente prin implementarea a 100 de proiecte în 26 de țări din regiuni defavorizate ale globului;
  • Atingerea unui număr de 800.000 de beneficiari direcți ai programelor cu componentele WASH și deșeuri, și a unui număr de 8,3 milioane de beneficiari ai campaniilor de conștientizare pe aceste teme;
  • Prin intermediul unor proiecte locale relevante, femeile au beneficiat de programe de dezvoltare a abilităților antreprenoriale și și-au înființat propriile afaceri, tinerii au devenit agenți ai schimbării, iar comunitățile au ajuns să gestioneze și să adreseze mai bine nevoile în materie de apă și igienă;
  • Atingerea unui impact foarte mare în comunități, prin intermediul unei rețele de peste 65 de parteneri locali și parteneri internaționali din mai multe sectoare de activitate.

Pentru mai multe detalii despre Global Water Challenge, vă rugăm vizitați https://globalwaterchallenge.org/newworld/. 

Despre Fundatia Coca-Cola

Fundația Coca-Cola reprezintă ramura filantropică globală a Companiei Coca-Cola. Încă de la începuturile sale în 1984, Fundația a acordat peste 1 miliard de dolari în granturi și subvenții pentru sprijinirea inițiativelor dedicate construirii și dezvoltării de comunități sustenabile în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre Fundația Coca-Cola vă invităm să accesați www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest este o organizație neguvernamentală înfiinţată în anul 2010, cu scopul de a promova responsabilitatea socială în rândul societăţii civile şi al companiilor. Din 2016, organizația și-a stabilit ca direcție strategică protejarea mediului, prin promovarea unui comportament responsabil față de mediu, printr-o serie de programe educaționale la nivel național adresate cetățenilor precum și prin implicarea acestora în acțiuni de ecologizare. În ultimii 5 ani, asociația a implementat proiecte de sustenabilitate care se subsumează conceptului de ESG pentru peste 25 de companii multinaționale și românești și a lucrat cu peste 20 de autorități locale din toate regiunile țării pentru proiecte de dezvoltare comunitară durabilă. În plus, contribuie la îmbunătățirea impactului pe care îl au ONG-urile în societatea din România, prin implementarea de proiecte de dezvoltare organizațională. Pentru mai multe detalii despre Asociația CSR Nest, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.